Občinske volitve

(Photo: Notat)

Državljanstvo EU vključuje pravico, da se lahko vsak državljan udeleži občinskih in evropskih volitev, kjer živi.

Opombe

Državljanstvo EU ne vključuje pravice glasovanja na nacionalnih volitvah v drugih državah EU.

Povezave

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l23026.htm