Nacionalni parlamenti

The Hungarian Parliament (Photo: European Commission)

Nacionalni parlamenti vseh držav članic EU imajo posebne odbore za Evropske Zadeve. Razvili so posebno sodelovanje z Evropskimi Zadevami preko COSAC-a.

Nekateri nacionalni parlamenti imajo svoje predstavnike v Bruslju, ki delujejo kot sistem zgodnjega opozarjanja za nacionalne parlamente.

Do sedaj, razen v nekaterih državah, niso nacionalni parlamenti igrali pomembne vloge v procesu Evropskega povezovanja.

Nedavno je bil v Bruslju ustanovljen skupen sekretariat za nacionalne parlamente. Novi sekretariat vodi Danka, Morten Knudsen.

Prihodnost

Konvencija o Prihodnosti Evrope je predlagala sistem "alarmnega zvonca". Ta bo dovoljeval nacionalnim parlamentom nasprotovati predlogu Komisije v obdobju šestih tednov njegove objave na podlagi kršenje načela subsidiarnosti. Če se s kršenjem načela lahko nekaj doseže boljše na lokalni ravni, se EU ne sme umešavati.

Parlament EU, Svet in Komisija morajo vzeti v obzir "obrazloženo mnenje". Samo če 1/3 nationalnih parlamentov predloži takšno  obrazloženo mnenje, mora Komisija ta predlog preveriti.

Zaradi razlogov kršitve načela subsidiarnosti, lahko vlade držav članic primer predložijo Sodišču EU v imenu svojih nacionalnih parlamentov. To pomeni, da tega nacionalni parlamenti sami ne morejo storiti.