Severno Atlantska Prosto Trgovinska Zveza, NAFTA

Severno Atlantska Prosto Trgovinska Zveza med Kanado, ZDA in Mehiko od leta 1994.

Povezave

http://www.nafta-sec-alena.org....../DefaultSite/home/index_e.aspx