Phare

(Photo: European Commission)

Program pomoči, ki podpira reformni proces v vzodnih in srednje evropskih državah  s financiranjem projektov. Ustanovljen 1989 s strani 24 bogatih držav in usklajen s strani Evropske komisije.  Trenutno je najpomembnejši program v povezavi s pripravami za članstvo držav kandidatk v EU. Podpora EU za to je bila v obdobju 1995-1999 6,7 milijarde Evrov in 10 milijard za 2000-2006.

Povezave

Glej  TACIS.

http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/

http://europa.eu.int/eur-lex/e....../rpt/2000/com2000_0183en01.pdf