Predhodno odločanje

EU Court (Photo: Court of Justice)
Evropsko sodišče v Luksemburgu se lahko zaprosi za predhodno odločanje glede točke zakona EU, ki se nanaša nanj s sodiščem ene izmed držav članic. To se uporablja pri odločitvi o primeru na državni ravni in lahko vpliva na razvoj zakona EU na nadnacionalnmi ravni, čeprav ta primer ni pred Evropskim sodiščem.