Protokol

Protokol je pravno besedilo, ki je običajno dodano pogodbi in, ki razlaga določeno temo. Protokol ob pogodbi ima enak pravni položaj kot sama pogodba, ko jo ratificirajo države članice. Spremembe, ki so dodane pogodbi, niso pravno obvezujoče in se ne obravnavajo kot del pogodbe, čeprav lahko majo nekaj politične vrednosti.