Javni nakup

Direktive EU zahtevajo širom EU javni razpis za javne ali pol javne nakupe čez določeno vsoto. Tako morajo biti vsi javni nakupi in pogodbe znotraj držav članic objavljene na ravni EU.

To preprečuje nacionalni državi uporabo javnega nakupa za dikriminacijo v dobro svoje lastne ekonomije in družb ter ekonomskih igralcev znotraj meja. Javni razpisi o nakupih so objavljeni v posebni izdaji uradnega lista