Raphael

EU program, ki podpira kulturno dediščino v državah članicah. Končan je bil leta 1999.

Povezave

http://europa.eu.int/ISPO/infosoc/heritage/appendix.doc