Poročevalec

EU Parliament in Brussels (Photo: EP)

Član Evropskega parlamenta, ki spremlja in poroča o določenih zadevah za paralamentarni odbor. Poročevalstva se razdelijo med politične skupine glede na točkovni sistem osnovan na velikosti skupine. Vsako poročilo ali potencialno poročilo dobi število točk glede na njegovo ocenjeno pomembnost.

Največje skupine Evropskega paralamenta običajno dobijo najbolj zanimiva pročila, vendar točkovni sistem zagotavlja, da se nekatere zanimive zadeve in poročila dodelijo poročevalcem iz manjših skupin parlamenta.

Poročevalec sestavi poročilo odboru s predlogi sprememb predloga Komisije/Sveta za pravni akt. Poročilu so lahko dodane osebne izjave poročevalca vendar se o vseh zaključkih in amandmajih odloča večina odbora.

Občasno poročevalci odstopijo ali kritizirajo lastna poročila, ker nasprotujejo s tem, da je na poročilih napisano njihovo ime.