Obrazloženo mnenje

Predenj se sodni primer začne, Evropska komisija izda obrazloženo mnenje. Država članica ob upoštevanju pravnega postopka sledi temu mnenju ali ga zavrne in preda primer  sodišče