RESIDER

Strukturni sklad EU za podporo področij, ki so bila močno odvisna od industrije jekla.