Plače državni uradnikov EU

(Photo: European Commission)

Evropske institucije zaposlujejo 30,000 uradnikov po plačah nad tistimi, ki bi jih prejeli v svojih domačih državah. Stopnja je podobna tisti na ambasadah držav članic v Bruslju.

Osebje EU se deli v 4 kategorije:

Komisija Prodija je predstavila spremembe osebja z bolj vzpodbudno plačo, kar je naletelo na nekaj upora pri sindikatih.

Plača je povečana z družinskimi nadomestili in plačati je potrebno precej nizko stopnjo davka EU. Uradniki s polnim delovnim časom v Bruslju, lahko kupujejo tudi avtomobile brez plačila lokalnih davkov.

V evropskem parlamentu se osebje politčnih skupin lahko zaposli kot zašasne agente, ki se jim ponudi delo od katerega ne morejo odstopiti brez tri mesečnega obvestila vnaprej. Realno ostanejo le ti na svojih delovnih mestih štiti leta ali celo destletja. Osebje se lahko zaposluje tudi kot "pomožno" osebje za določeno obdobje do treh let za nižjo plačo od tiste, ki jo prejemjo "začasni agenti".

Člani evropskega parlamenta lahko zaposlujejo osebne asistente po tako imenovanih "privatnih pogodbah". Vsak član Evropskega parlamenta lahk uporabi 12.305 Evrov na mesec v ta namen. Seznam zaposlenih asistentov ni javen in člani Evropskega parlamenta lahko zaposlujejo družinske člane.