Scoreboard

Prostovoljno socialno politično usklajevanje ga uporablja za nadzor izvajanja  socialnega dnevnega reda.

Povezave

http://www.europa.eu.int/comm/......employment_social/index_en.htm