Mehki zakon

Mehki zakon določa posebno smer ali razumevanje vendar ni pravno zavezujoč statutni akt.

Primeri: izraz političnih deklaracij, resolucija, izjave Sveta, sklepi vrhov predsedstva EU, itd. Obstajajo odločitve, ki niso pravno obvezujoče vendar so močna navodila, od takrat ko so sprejeliš efi držav in vlad. Politične deklaracije se lahko uporablja na Evropskem sodišču za interpretacijo zakonoc in so zato imenujejo "mehki zakoni".