Vesolje

(Photo: Notat)

Ustava EU predlaga, da izkoriščanje vesolja postane skupna naloga EU v povezavi z predlogom Komisije o skupni evropski strategiji o vesolju. 

Povezave

Glej Evropska vesoljska agencija.

http://www.esa.int/export/esaCP/GGGOJX8UGEC_index_0.html