Pakt stabilnosti in rasti

(Photo: EU Commission)

Podpisan 1997 za ponovno potrditev kriterijev in ohranitev enakih ekonomij znotraj držav, ki so se priklučile enotni valuti (tretji stadij EMU), ki je bila predstavljena s Pogodbo iz Maastrichta.

Pravne osnove v TEC člen 104 so bile obravnavane kot nerazločne in izraz   "prekomerni proračunski primanjkljaji" se je na novo opredelil popravilniku in posebnem protokolu.Originalni protokol je dopolnjen s paktom stabilnosti in rasti dveh uredb Sveta in slovesnih političnih obveznosti.

Pakt stabilnosti je bil določen po resoluciji amsterdamskega Evropskega Sveta 1997. Pakt ustanavlja zahtevo za države članice, da dosežejo in ohranijo proračunske položaje "blizu ravnotežja ali v presežku". Pakt zahteva od članic, da ohranjajo svoje proračunske deficite (deficit se pojavi ko je javna potrošnja večja od davčnih prejemkov) po tremi odstotki njihovega GDP.

Opombe

Pakt je bil imenovan "pakt neumnosti" s strani Prodija, saj otežuje povečanje javne potrošnje ko so gospodarstva držav, ki so sprejele Evro (Evrocona)v recesiji.

Povezave

http://europa.eu.int/comm/econ......bout/activities/sgp/sgp_en.htm