Pakt stabilnosti za jugo vzhodno Evropo

Pakt je bil določen 1999 za namen združitve odnosov EU z bivšo Jugoslavijo. Omogoča individualne stabilizacijske in pristopne sporazume, ki lahko dosežejo članstvo v EU.

Nove države so finančno podprte z  evropsko agencijo za obnovo, ki ima sedež v Solunu.

Povezave

Glej  stabilizacijski in pristopni pakt.

http://www.stabilitypact.org/