Strukturni skladi

(Photo: EU Commission)

Strukturni skladi so oblikovani za doseganje ekonomske in socialne kohezije znotraj EU. Del  proračuna EU.

Opombe

Skladi so:

Povezave

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l60017.htm