Nadnacionalnost

"Nad" v tem primeru pomeni "nad narodi". Kot članica EU, se mora država odreči svoji suverenosti nadnacionalni EU. Tako se država ne more več sama odločati o številnih domačih in mednarodnih politikah.

Glasovalni sistem EU lahko pomeni, da če večina članic EU sprejme zakon, bo veljal tudi v državah, ki so mu nasprotovale. Tako so nacionalni parlamenti preusmerili nekaj svojih pooblastil (pristojnosti) na institucije EU.

Povezave

Glej tudi primat.