Obdavčitev

The European Union has no competence over taxation (Photo: European Central Bank)in le če je soglasno odobrena.

Diskriminatorna obdavčitev je prepovedana in to pravilo uporablja Evropsko sodišče, da lahko izvaja pritisk na države članice, na primer v sodbah Evropskega sodišča ali sodnih odločitvah o obdavčitvi pokojnin. Konsistentna obdavčitev znotraj EU (harmonizacija), zahteva soglasnost med državami članicami.

Prihodnost

Osnutek Ustave tudi zagotavlja za možnost predstavitve kvalificirane večine na ukrepe na indirektne davke znotraj področja administrativnega sodelovanja in davčne prevare (Člen III-60). Svet soglasno določi ali področje spada pod zgoraj omenjeno pravilo ali ne.

 

Povezave

http://europa.eu.int/comm/taxa......taxation/company_tax/index.htm