TEC

Pogodba Evropske skupnosti. Kratica TEC je pogosto dodana členu, da razlikuje njene člene od TEU-členov Pogodbe Evropske Unije, ki se nanašajo na drugi in tretji steber. 

Povezave

http://www.europa.eu.int/abc/treaties_en.htm
http://www.hri.org/docs/Rome57/