PEU

Pogodba EU. PEU je pogosto dodana za členom za navajanje, da je iz drugega ali tretjega stebra Pogodbe o Uniji in ne del Skupnosti, ki jo pokriva PEC(Pogodba oo Evropski skupnosti).

Povezave

Glejstebri.

http://www.europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc01.htm