Spremembe pogodb

Trenutno se lahko pogodbe EU spremenijo soglasno z medvladno konferenco- ena država članica lahko zato blokira spremembe Pogodbe. Končno odločitev morajo nato ratificirati nacionalni parlamenti (v nekaterih državah z povečano večino) ali pa se izvede referendum.

Prihodnost

Ustava EU predlaga "Konvencijsko metodo" za spremembe pogodbe. Države članice, EP in EK bodo lahko izdajale dovoljenja za spremembe. Nato bo Evropski Svet odločil z navadno večino če bo Konvencija sklicana. Konvencija bi odločila "s skupnim glasom" ali se te spremembe sprejme ali zavrne.  Spremembe sprejete s Konvencijo se morajo nato ratificirati s strani držav članic preden se začne uporabljati.

Sprejem nove Ustave EU ne bo predstavljala spremembe vendar nadomestilo obstoječih pogodb, vendar zamenjavo obstoječih pogodb. Zgodnejše pogodbe bodo razveljavljene.

Načeloma, morajo Ustavo EU ratificirati vse članice preden začne veljati. Čeprav, politična deklaracija, ki je dodana Ustavi odpira vrata za naslednjo možnost: če ne vse, vsaj 4/5 članic podpiše Ustavo, se  zadeva prenese na Evropski Svet. Države članice, ki ne bodo ratificirale Ustave po obdobju dveh let, se lahko izkjuči iz EU. Ta politična deklaracija je navedena tudi v členu IV-7.4, vendar ne bo imela pravnega učinka dokler Ustave ne sprejmejo v vseh državah članicah.