Pogodba iz Nice

(Photo: EUobserver.com)

Pogodba iz Nice je bila sprejeta 11.decembra 2000 po dotedaj najdaljšem evropskem vrhu.

Države članice so močno branile svoje interese, kar je vodilo v dolgotrajna pogajanja in do nekaterih čudnih kmpromisov, npr. ponderiranje glasov v Svetu.

Najpomembnejši pogoji Pogodne iz Nice so vključevali prilagoditev inštitucij EU na razširjeno EU z 25-imi članicami, kasneje 27-imi in 28-imi. V neobvezujoči deklaraciji in v obvezujočem protokolu, Pogodba iz Nice določa, kako bodo delovale inštitucije EU, ko bo proces širitve končan.

Pogodba je bila podpisana 26.februarja 2001 ter začela veljati 1.februarja 2003, potem ko je bila prvič zavrnjena na Irskem z referendumom, junija 2001. Po drugem referendumu, oktobra 2002, je bila sprejeta.

Opombe

Vrh v Nici je tudi ponovno razglasil evropsko listino o temeljnih pravicah, kot politično deklaracijo.

Povezave

Lahko si naložite brezplačno knjigo o vrhu v Nici iz sledečega naslova:

http://www.bonde.com/index.phtml?sid=55

http://www.europa.eu.int/scadplus/nice_treaty/index_en.htm