UCLAF

Staro ime organizacije Evropske komisije za boj proti prevaram. Leta 1999 je spremenila ime v OLAF.