Združeni Narodi, ZN

(Photo: UN)

Francija in Združeno kraljestvo  sta stalni članici Varnostnega Sveta ZN. EU ni članica VSZN kot taka.

Povezave

http://www.un.org/
http://www.un.org/aboutun/chart.html