Veto

Država lahko prepreči odločitev z uporabo veta, če pogodba zahteva soglasnost.

Med leti 1966 in 1985 so lahko države EU uporabljale politični veto v skladu z Luxemburškim kompromisom