Glasovanje v Evropski Komisiji

(Photo: Notat)

Zahteva absolutno večino komisarjev, vsaj 11 od 20-ih članov.

Trenutno ima vsaka država članica enega komisarja (Francija, VB, Nemčija, Španija in Italija pa imajo po dva).

Prihodnost

Ustava EU predlaga, da bo po širitvi, ko bo v EU vstopilo 10 novih držav, vsaka država članica imela "..."komisarja do leta 2009.  Komisija se bo nato znižala na rotacijski sistem 15-ih članic glasovanja ter 10 opazovalcev brez glasovalne pravice. Navadna večina držav, ki predstavlja 60% celotnega prebivalstva bo obvezna do glasovanja. 

Veliko manjših držav članic nasprotuje temu predlogu.