Jugoslavija, ZRJ (Zvezna Republika Jugoslavija)

Det serbiske flag (Photo: CIA Worldfact)

Bivša balkanska zvezna republika je vključevala Slovenijo, Hrvaško, Srbijo, Črno Goro, Bosno in Makedonijo.

Ozadje

1986: Slobodan Milošević postane predsednik Jugoslavije

1991: Miloševićevo prizadevanje za uresničitev "Velike Srbije" je kar je povzročilo razglasitev deklaracije neodvisnosti Slovenije in Hrvaške.

1999: Civilna vojna se razširi na območje Hrvaške, Bosne ter nazadnje na Kosovo, kjer pride do vojaške intervencije NATO leta 1999.

2000: Po revoluciji oktobra 2000, Vojislav Koštunica postane novi predsednik Jugoslavije.

2003: Njegovo predsedstvo se konča februarja 2003, ko se opusti ime Jugoslavija, kar pomeni "Južni Slovani" in Jugoslavija je razpuščena na dve ustanovna dela Srbija in Črna Gora.

Srbija in Črna Gora

Srbija in Črna Gora pokrivata  102,172 km2 površine in imata 11.2 milijona prebivalcev.

Po oblikovanju novega parlamenta, le ta izvoli črnogorca Svetozarja Marovića za prvega predsednika nove zvezne države. Izrazil je željo, po vključitvi Srbije in Črne Gore k Evropski Uniji. Marca 2003, je izvršen atentat na srbskega ministrskega predsednika Zorana Djindjića.

Srbija in Črna Gora imata gospodarski sporazum z Evropsko Unijo in podporo CARDS programa. Kot Albanija ter Bosna in Hercegovina, so začeli s stabilizacijskimi in pristopnimi postopki z Evropsko Unijo. Republika Makedonija in Hrvaška sta že podpisali stabilizacijski in pridružitveni sporazum (SAA).