Zahradil, Jan

Jan Zahradil (Photo: ODS)

So-predsednik Demokratičnega Foruma v Evropski Konvenciji. Predstavlja Češko ODS stranko, katere pooblaščeni voditelj je.

Povezave

http://european-convention.eu.......=EN&Content=Candidats_Parl