Marco Polo program

75 milijonov Evrov je dodeljeno za obdobje od 2003-06, za pospeševanje prenosa dobrin iz cestnega transporta na bolj okolju prijazne metode.

Povezave

http://europa.eu.int/comm/tran......and/english/lt_28_en.html#polo