Javno zdravje

(Photo: European Commission)

EU je pooblaščena po pogodbah, da sprejme ukrepe za zagotovitev visoke ravni zaščite človeškega zdravja. EU lahko dopolni, usklajuje in pospešuje ukrepe javnega zdravja, vendar ne more neposredno izdajati predpisov. To pooblastilo ([w competences]pristojnost[/w) ostane državam članicam.

Evropsko sodišče je v  primeru Kohll (C-158/96) odločilo, da je zdravniška oskrba tudi predmet načela prostega pretoka storitev.

Opombe

Za obdobje 2003-2008 je proračun EU za javno zdravje 312 milijonov Evrov.

Prihodnost

Ustava EU predlaga da skupne zadeve varnosti v javnih zdravstvenih zadevah postanejo  deljena pristojnost-pravo EU bo tako prevladal nad obstoječo zakonodajo EU in pravico do izdajanja predpisov na tem področju.

Ostala vprašanja v zvezi z javnim zdravjem spadajo pod področje podpornih, usklajevalnih in dopolnilnih dejanj. Glej člen.I-13 in I-16 v Ustavi EU.

Povezave

http://europa.eu.int/pol/health/index_en.htm