Kodifikacija in združitev

(Photo: Lis Lak)

EU je odločila, da sestavi vse zakone, ki se nanašajo na podobna področja in  poenostaviti pravila. Temu pravimo kodifikacija.

Podoben projekt združuje zakone v enotno besedilo (konsolidira) z dodajanjem katerihkoli sprememb v besedilo. Ločitev različnih dokumentov, ki vsebuje glavni zakon in možno več kasnejših sprememb, onemogoča najti dejanski zakonski položaj za nepoznavalca. Celo strokovnjaki ga težko najdejo. 

Prihodnost

Februarja 2003, se je Komisija odločila skrčiti obstoječih 97.000 strani zakonodaje v Uradnem listu na 35.000 do leta 2005.

Povezave

http://europa.eu.int/comm/ente......_regulation/simplification.htm

http://europa.eu.int/rapid/sta......on.gettxt=gt&doc=IP/03/214|0|RAPID&lg=EN;