Kohezija

Harmonizacija (skladno delovanje) ekonomskega razvoja različnih delov EU.

Povezave

http://www.cohesionfund.ie/