Države članice EU

(Photo: EUobserver.com)

Od 1.maja 2004, je EU sestavljena iz 25 držav članic.

EU mora spoštovati nacionalne identitete svojih članic. Države članice morajo spoštovati odločitve EU so zavezane z načelom lojalnosti. Konflikti med EU in članicami se rešujejo z Organi oblasti EU-med njimi tudi na Evropskem sodišču.

Prihodnost

Ustava EU predlaga, da bi se države članice lahko umaknile iz EU z dvoletnim vnaprejšnjim obvestilom.

Povezave

Glej države prosilke.

Avstrija: http://www.austria.gv.at

Belgija: http://www.belgium.fgov.be

Ciper: http://www.cyprus.gov.cy/

Češka republika: http://www.czech.cz/

Danska: http://www.stm.dk

Estonija: http://www.riik.ee/et/

Finska: http://www.valtioneuvosto.fi

Francija: http://www.premier-ministre.gouv.fr

Nemčija: http://www.bundesregierung.de

Grčija: http://www.government.gr

Madžarska: http://www.mfa.gov.hu/Kulugyminiszterium/en

Irska: http://www.irlgov.ie

Italija: http://palazzochigi.it

Latvija: http://www.am.gov.lv/lv/

Litva: http://www.lrv.lt/

Luxemburg: http://www.gouvernement.lu

Malta: http://www.gov.mt/

Nizozemska: http://www.regering.nl

Poljska: http://www.kprm.gov.pl/

Portugalska: http://www.portugal.gov.pt

Slovenija: http://www.sigov.si/vrs/ang/index-ang.html

Slovaška: http://www.vlada.gov.sk/english/

Španija: http://www.la-moncloa.es

Švedska: http://www.regeringen.se

Velika Britanija: http://www.gov.uk