Države prosilke

Group photo: Accession Treaty, Athens, April 2003 (Photo: European Commission)

Države, ki si želijo prdružiti EU.

1.maja 2004, se je EU razširila z desetimi državami prosilkami, ki so: Ciper, Češka republika, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Slovenija in Slovaška. Od aprila 2003, so bile omenjene države prosilke opazovalke, zato so se lahko udeleževale sestankov Sveta in Evropskega parlamenta, vendar niso smele glasovati.

Tudi Romunija, Bolgarija in Turčija so zaprosile za članstvo. Romunija in Bolgarija se lahko pridružita EU leta 2007, medtem ko se pristopna pogajanja za Turčijo še niso začela. Vseeno, je Turčija od 1.januarja 2004 deležna predpristopne finančne pomoči in bo njen položaj države prosilke ponovno ocenjen na vrhu EU, decembra 2004.

Hrvaška je vložila prijavo za članstvo februarja 2003, Makedonija(FYROM) pa je zaprosila marca 2004.

Povezave

Glej tudi Širitev.

Povezave na vladne strani držav prosilk:

Bulgaria
www.government.bg
Romunija
www.gov.ro
Turčija
www.mfa.gov.tr

www.government.bg