Opazovalci

Accession Treaty (Photo: European Commission)

Opazovalec je oseba, ki se lahko udeležuje sestankov, vendar nima pravice glasovanja.

Državam prosilkam je trenutno dovoljeno poslati opazovalce na vse sestanke Sveta in delavne skupine. Na njih lahko govorijo, vendar glasovati ne smejo.

Države pristopnice lahko zaprosijo za uradni posvet, če predlog Evropske Unije nanje vpliva. Posveti se nato opravijo znotraj posebnega Interim odbora, sestavljenega iz predstavnikov obstoječih držav članic , držav kandidatk in Evropske Komisije.

Opombe

Če pristopna država glasuje "proti" svoji pristopni pogodbi na referendumu, opazovalci te države izstopijo.