Računi

The Court of Auditors produces an annual report on the accounts of the EU (Photo: blogs.phillyburbs.com)

Računsko sodišče izdaja letna poročila o finančnih izkazih EU. Predstavijo jih vsako leto na podlagi informacij, ki jih posreduje Evropska komisija. Evropski parlament in Svet morata ta poročila potrditi s "sprostitvijo računov".

Opombe

  • Ko je Evropski parlament leta 1998 zavrnil sprostitev računov proračunskega leta 1996, je to povzročilo padec takratne Komisije 15.marca 1999.
  • Računsko sodišče je vsako leto od 1994 kritiziralo račune. Kritiziralo je tudi knjigovodski sistem Komisije.

Povezave

Glej tudi Andreasen in Cenzura.

http://www.eca.eu.int/  http://europa.eu.int/comm/comm....../Presse/accountingfacts_en.pdf