Nezaupnica

The EU Parliament can censure the EU Commission by a vote of no confidence (Photo: European Parliament)

Evropski parlament lahko izda nezaupnico Evropski komisiji z glasom nezaupanja.

To zahteva dvo-tretjinsko večino glasov in absolutno večino članov- 367 od 732 po širitvi.

Opombe

  • Predlog nezaupnice še ni imel večine.
  • Znan je tudi kot "jedrska bomba", ker se Evropski parlament lahko znebi Evropske komisije, vendar pa nima pravice predlagati nove.
  • 15.marca 1999 je Evropska komisija  Santerja odstopila na lastno pobudo-in ne preko sprejetega predloga nezaupnice.
  • Po pogodbi iz Nice lahko Evropska komisija odpusti vsakega člana s podporo večine v Komisiji.
  • Maja 2004 je predlog nezaupnice za afero Evrostat prejel 88 glasov za, 63 je bilo neopredeljenih ter 515 proti predlogu.

Prihodnost

Evropski parlament lahko odpusti celotno Komisijo in se bori za pravico, da bi lahko odpustil tudi posameznega komisarja.