Evropski parlament

EU Parliament in Brussels (Photo: European Parliament)

Evropski parlament je skupščina predstavnikov 374-ih milijonov državljanov EU. Od 1979 se jih izvoli z neposrednim enotnim glasovanjem vsakih pet let.

Trenutno ima Evropski parlament 626 članov razdeljenih  med  države članice glede na velikost njihovega prebivalstva. Po širitvi z 10-imi novimi državami, bo število članov Evropskega parlamenta naraslo na 732.

Opombe

  • Evropski parlament upošteva predloge Komisije in je s Svetom vključen v postopek oblikovanja zakonov, v nekaterih primerih kot so-zakonodajalec. Po tem postopku lahko spremeni zakone s kvalificirano večino svojih članic (314/626) in veto odločitvami.
  • Evropski parlament si deli proračunsko oblast s Svetom in lahko zato vpliva na potrošnjo EU. Parlament mora odobriti vsak proračun: na koncu postopka to stori s "sprejetjem" proračuna. Ima zadnjo besedo pri neobvezujočih odhodkih.
  • Izvaja demokratični nadzor nad Evropsko komisijo. Odobrava predloge komisarjev, ima pravico, da izda nezaupnico Evropski komisiji in potrdi razrešitev.
  • Izvaja tudi politični nadzor nad vsemi institucijami.

Prihodnost

Ustava EU bo odstranila razlikovanje med  obvezujočimi odhodki[w compulsory_expenditures] in neobvezujočimi odhodki, saj ima Evropski parlament zadnjo besedo na vseh proračunskih področjih.

Evropski parlament bo imel večji vpliv na večje število področij, kot ko bo postopek soodločanja sprejet za več področiij-sedaj imenovan "običajen zakonodajni postopek".

Od 2009 se bodo sedeži v Evropskem parlamentu razdeljevali po načelu " degresivne proporcionalnosti", ki bo zagotoval vsaki državi članici vsaj 4 sedeže.

Povezave

http://www.europarl.eu.int