Soodločanje

The Council building (Photo: European Commission)

Soodločanje je splošni postopek sprejemanja zakonov, kjer Komisija predlaga, Svet pa odloči v skladu s proceduro, ki povečuje vpliv Evropskega parlamenta (Člen 251 TEC). Postopek se imenuje "soodločanje" ali "spravni postopek", ker je Evropskemu parlamentu dovoljeno predlaganje sprememb in izdajanje veta na predlagane zakone.

Postopek

  • Komisija ima monopol nad predlaganjem vseh zakonov EU.
  • Svet nato odloči o predlogih s kvalificirano večino, Evropski parlament pa z navadno ali absolutno večino.
  • Evropski parlament lahko izda veto za zakon ali predlaga spremembe z absolutno večino svojih članov v drugem branju.
  • Če Svet ne sprejme predloga absolutne večine članov Parlamenta, se ustanovi Spravni odbor.
  • Rezultate dela Spravnega odbora mora odobriti navadna večina v Evropskem parlamentu. Drugače sprejem zakona propade.

Opombe

Leta 2002 je Komisija izdelala 74 predlogov s postopkom soodločanja. Svet in parlament sta sprejela 79 zadev. 20 predlogov so sprejeli ob prvem branju, 40 ob drugem branju, v 19-ih primerih pa je bil ustanovljen Spravni odbor. V 9-ih primerih izmed teh 19-ih, je bilo odobreno skupno besedilo brez razprave. Okoljska in socialna vprašanja so še prav posebno zahtevala razpravo.

Prihodnost

Konvencija o prihodnosti Evrope v Ustavi EU predlaga, da bi ta postopek postal splošno pravilo odločanja za zakonodajo EU. To bi okrepilo vlogo Evropskega parlamenta.

Povezave

Glej tudi  delovna skupina Konvencije pri poenostavitvi.

http://europa.eu.int/instituti......s/decision-making/index_en.htm