Glasovanje kvalificirane večine

Navadna večina zahteva več kot 50% danih glasov.

Absolutna večina zahteva več kot 50% vseh članov, neupoštevajoč število tistih, ki glasujejo. 

Odločitev kvalificirane večine v Svetu ministrov trenutno zahteva 62 glasov od 87. Glasovi držav članic so ponderirani.

Opombe

  • V običajnih postopkih glasovanja mora glasovati vsaka članica.
  • Glasovanje kvalificirane večine je najpogostejša oblika glasovanja v Svetu ministrov.

Prihodnost

Od leta 2004, v razširjeni EU 25-ih držav, je za kvalificirano večino predvidenih 232 glasov od 321. Od leta 2007, v EU 27-ih držav, je predvidenih 258 glasov od 345.

V Ustavi EU je predlagan sistem dvojne večine. To pomeni, da bo večina držav, ki bo predstavljala 60% prebivalstva EU, za sprejetje akta. Vključujoč faktor prebivalstva, koristi večjim državam,medtem ko "ena država, en glas" koristi manjšim državam. Takšen sistem olajša sprejem odločitev.

Povezave

Glej tudi  glasovanje v Svetu.