Absolutna večina članov

The European Parliament, Strasbourg, 5 May 2009 (Photo: www.kirkhope.org.uk)

Običajno se Evropski parlament odloča z navadno večino tistih članov, ki sodelujejo pri glasovanju. V posebnih primerih, npr. pri soodločanju, proračunskih zadevah in dajanju svojega soglasja širitvi EU, se odloča z absolutno večino. To je večina vseh članov, ne glede na njihovo prisotnost.

Po širitvi EU z 10-imi novimi državami članicami 1.maja 2004, bo potrebno število glasov za absolutno večino 367 glasov od 732 možnih.

Opombe

Če član Evropskega parlamenta želi izdatinezaupnico Komisiji, je potrebno 2/3 večine tistih, ki glasujejo, kot tudi absolutna večina članov.

Povezave

http://www.europarl.eu.int/factsheets/1_4_1_en.htm