Navadna večina

Navadna večina je večina tistih, ki glasujejo.

Absolutna večina zahteva večino članov organizacije, ne samo tistih ki glasujejo. Kvalificirana večina ima nadaljne zahteve, npr. dvotretjinska večina ali 71,26% če v Svetu (62 od 87 glasov).

Opombe