Glasovanje v Svetu

(Photo: Notat)

Pravila odločanja navadno zahtevajo absolutno večino držav članic (8 od 15 pred širitvijo), vendar se to redko uporablja.

V navadi je bolj soglasnost in  glasovanje kvalificirane večine. To vključuje ponderirano glasovanje, tako da so ponderji povezani s številom prebivalstva različnih držav. Do 1. maja 2004, kvalificirana večina šteje 62 glasov od 87 (glej tabelo).

Manjšina, ki lahko prepreči sprejetje odločitev je tako 26 glasov. Ponderji glasov so naslednji:

Belgium 5
Denmark 3
Germany 10
Greece 5
Spain 8
France 10
Ireland 3
Italy 10
Luxembourg 2
Netherlands 5
Austria 4
Portugal 5
Finland 3
Sweden 4
United Kingdom 10

Prihodnost

Pogodba iz Nice navaja, da se bo po širitvi Evropske Unije z desetimi novimi državami, o predlogih dogovarjalo le, če jih bo podprla dvojna večina. To pomeni, da večina držav članic predstavlja 62% prebivalstva EU, kjer so glasovi prebivalstev držav članic ponderirani naslednje.

Germany 29
United Kingdom 29
France 29
Italy 29
Spain 27
Poland 27
Netherlands 13
Greece 12
Czech Republic 12
Belgium 12
Hungary 12
Portugal 12
Sweden 10
Austria 10
Slovakia 7
Denmark 7
Finland 7

Ireland

7
Lithuania 7
Latvia 4
Slovenia 4
Estonia 4
Cyprus 4
Luxembourg 4
Malta 3
TOTAL 321

 

Ustava EU predlaga vpeljavo enostavnejšega sistema glasovanja leta 2009, kjer bo dvojna večina sestavljena iz kvalificirane večine držav članic in bo predstavljala 60% prebivalstva EU.

Poljska in Španija sta temu predlogu močno nasprotovali; Španija je kritizirala praktičnost določitve,če je zastopano 60% prebivalstva EU.