Acquis communautaire

(Photo: European Commission)

Celoten obseg zakonodaje EU. Ima 100.000 strani v Uradnem listu.

Celoten acquis je težko opredeliti. Približno 17.000 različnih pravnih aktov je moč najti na Celex-u. Acquis zajema vse pogodbe, trenutno veljavno zakonodajo, razsodbe Sodišča, vse vrste odločitev iz drugega (Zunanja in varnostna politika) ter tretjega stebra (Pravosodje in notranje zadeve) kot tudi nezavezujoče akte.


Koncept acquis communautaire vsebuje tudi primat prava EU ter drugih načel, ki jih je razvilo Sodišče, deloma s pomočjo lpravnega aktivizma. Države članice morajo sprejeti tudi prihodnje večinske odločitve ter razsodbe Evropskega sodišča.

Acquis je pomemben v povezavi z širitvijo;pridružujoče se države morajo sprejeti celoten acquis. To načelo je zdaj vključeno v Ustavo EU v predlaganem 10.členu.

Pojem acquis je bistven pri razumevanju EU ter nadaljevanju širitvenih ter ustavnih procesov.

Opombe

  • Danski Parlament je bil obveščen, da je pristopnim državam poslano 26.000 dokumentov za odobritev.
  • Komisar Günter Verheugen, ki je zadolžen za širitev, je povedal, da obstaja več kot 20.000 aktov.

Povezave

http://www.europarl.eu.int/factsheets/1_2_1_en.htm