Evrocona

12 countries adopted the Euro in 2002 (Photo: EU Commission)

Priljubljen izraz za mrežo držav, ki so sprejele enotno evropsko valuto; se odpovedale svojim nacinalnim valutam in jih nadomestile z Evrom.

Povezave

Glej Evro, Evroobmočje, enotna evropska valuta,  in optimalno valutno območje.