Enotna valuta

(Photo: EU Commission)

EU nima le skupne valute, ki nadomešča nacionalne valute, vendar ima enotno valuto. Posledično je Evro nadomestil nacionalne valute znotraj tako imenovane Evrocone. Promet nacionalnih valut je prepovedan.

Opombe

Evropska centralna banka v Frankfurtu, Nemčija, je odgovorna za enotno valuto.

Povezave

Glej skupna valuta, Evroobmočje, Ekonomska in monetarna unija, optimalno valutno področje[/w].

http://europa.eu.int/euro/entry.html