Evropska centralna banka, ECB

European Central Bank (Photo: EU Commission)

Centralna banka za Ekonomsko in monetarno unijo, EMU. Je del evropskega sistema centralnih bank. ECB vodi bivši guverner Francoske banke, Jean-Claude Trichet.

Izvršilni odbor je imenovan s sporazumom med državami članicami in Evropskim Svetom po posvetovanju z Evropskim parlamentom. Guvernerji nacionalnih centralnih bank so tudi člani uprave.

Polno delujoča je postala 1.januarja 1999. Prevzema odgovornosti za evropsko monetarno politiko, je neodvisna od nacionalnih parlamentov in ima izvšno pravico za pooblastitev uporabe Evro bankovcev.

Opombe

Povezave

http://www.ecb.int/