Sautelet, Michel





Belgijski statistik iz Evrostata, ki je trdil, da je opozoril tako OLAF-Evropski urad za boj proti prevaram kot predsednika Evropske Komisije Romano Prodija, na pogodbeno prevaro znotraj Evrostata, Komisijske statistične agencije.

Sautelet je obvestil OLAF, da je Evrocost, družba, ki jo je ustanovil generalni direktor Evrostata, Yves Frenchet, dobila pogodbe, katerih vrednost je bila potrojena. Preiskovalci OLAF-a niso reagirali na Sautelet-ove pritožbe, saj so njegovo zaskrbljenost povezali s slabo upravo Evrostata in ne s prevaro. Ni jim uspelo vzpostaviti stika z nobenim od Sautelet-ovim sodelavcem, ki bi bil pripravljen potrditi njegovo zgodbo. Dokumente, ki jih Sautelet predložil, s katerimi bi potrdil svoje obtožbe, naj bi izginili potem, ko naj bi jih "založili".

Šest mesecev kasneje, po propadlem posredovanju OLAF-a, je Sautelet poslal Romano Prodi-ju nadaljno pošto. Ukrepanj ni bilo in pošta je bila predana Franchet-u.

Povezave

Glej Izdajalci skrivnosti in Evrostat škandal.